เป็นไข้งดเดินทาง

จากการติดตามข้อมูลรายงาน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจทั้งไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ทุกวัน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดตามฤดูกาลปกติทั่วไป อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนทั่วประเทศ เดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ จะเกิดการแพร่ระบาด เพราะเชื้อโรคนี้ติดต่อกันง่ายจากการไอ จามของผู้ป่วย โดยเชื้อจะอยู่ในเสมหะนํ้ามูก นํ้าลาย ของผู้ป่วย และ
สามารถติดผ่านทางมือที่ไปสัมผัสเชื้อ หรือติดจากการใช้สิ่งของร่วมกันก็ได้

ดังนั้น หากประชาชนที่กำลังมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ขอให้งดการเดินทางชั่วคราว งดออกกำลังกาย และนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายป่วย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น และขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับคนอื่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มนํ้าเกลือแร่ นํ้าผลไม้มากๆ งดดื่มนํ้าเย็น อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น หากไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ควรรีบพบแพทย์

ส่วนประชาชนที่เดินทางไปแล้วและป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ระหว่างเดินทางไปถวายราชสักการะพระบรมศพ ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่น ไม่ใช้หลอดดูดนํ้า แก้วนํ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่น ดื่มนํ้าธรรมดาทั่วไป หากมีอาการไข้สูง ไอ เจ็บหน้าอก ขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสนาม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามหลวง และพื้นที่ใกล้เคียงได้

อย่างไรก็ตามทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกหนังสือประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2559 ซึ่งชี้แจงถึงสภาพอากาศภาพรวมของประเทศไทยในช่วงปลายปี โดยระบุว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยลมชั้นบนระดับล่างได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์เย็นต่อเนื่อง ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงตามลำดับ สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นลงในระยะต่อไป ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนาแน่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น