เมืองแม่โจ้ร่วมมือปราชญ์ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

9-jpg7-jpg นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเดือนนี้ จะมีเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญอยู่อีกด้านคือ งานยี่เป็ง หรือลอยกระทง แม้ว่าจะอยู่ในช่วงถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ในส่วนของกิจกรรมที่เรียบง่ายตามแนวพระราชดำริพระองค์ พร้อมการส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่คู่สังคมไทย ยังเป็นหน้าที่ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ต้องน้อมและก้าวตามรอยพระบาทของพระองค์

ดังนั้นในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และการนำปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ งานโคมยี่เป็งมาถ่ายทอด สู่ประชาชน พ่อแม่พี่น้องทั้ง 19 ชุมชน ทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ ด้วยการดำเนินกิจกรรมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาประจำปีงบประมาณ 2560 อบรมการประดิษฐ์โคม ยี่เป็ง เป็นการถ่ายทอด การสอนทักษะ อบรม เชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และยังเป็นการร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีกลุ่มสตรีแม่บ้าน พ่อแม่พี่น้องมาร่วมอบรมจำนวนมากที่ห้องประชุม อาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับการดำเนินกิจกรรม ด้านการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ขนมพื้นบ้าน สิ่งของ เครื่องใช้ประจำวัน ทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ ก็ได้พยายามรณรงค์ ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมสัญจรหน่วยเคลื่อนที่ในแต่ละชุมชน

8-jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น