เทศบาลนครลำปาง เชิญเที่ยว “ล่องสะเปาจาวละกอน” 13-15 พฤศจิกายน 2559

fb_img_1478233431215

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาสัมผัสกับประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2559” ชมประเพณีแห่สะเปาลอยน้ำ และการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ร่วมใจจุดเทียนถวายคารวาลัย” ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ริมสองฝั่งแม่น้ำวัง พร้อมร่วมทำบุญ “แสนดวง…แสนใจ ถวายโคมอาลัยเพื่อพ่อ” ณ ข่วงนคร สัมผัสบรรยากาศโคมล้านนา และเลือกซื้อสินค้าของดีนครลำปาง ณ ถนนบ้านเชียง ราย

งานนี้ “ดร.กิตติภูมิ นามวงค์” นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เทศบาลนครลำปาง จึงมีมติกำหนดจัดงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ประ จำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้ลดกิจกรรม เพื่อความบันเทิง กิจกรรมรื่นเริง และกิจกรรมการประกวดบางประเภทลง และให้คงไว้ซึ่งกิจกรรมตามประเพณี

ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า ในคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คือ การประกวดสะเปาลอยน้ำตามประเพณี การแสดงจิตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ บนเวทีกลางแม่น้ำวัง และที่สำคัญคือ การร่วมใจกันประกอบพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ริมสองฝั่งแม่น้ำวัง และในคืนวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 บริเวณข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมทำบุญ “แสนดวง… แสนใจ ถวายโคมอาลัยเพื่อพ่อ” สัมผัสบรรยากาศโคมล้านนา และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังให้สวยงาม บริเวณถนนหน้าวัดเชียงราย มีการจัดจำหน่ายสินค้าของดีนครลำปาง (ในคืนวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559)

จึงขอเชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศ และกลิ่นไอทางวัฒนธรรมตามประเพณีอันดีงามของชาวลำปาง ด้วยการนำสะเปาลำน้อยมาลอยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ท่าน้ำวัดสิงห์ชัย และท่าน้ำต่าง ๆ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำวังตลอดสาย เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคา และส่งเคราะห์ รับโชคตามความเชื่อ ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ขอความร่วมมืองดใช้กระทงโฟม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแม่น้ำวังเอาไว้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น