มอบนโยบาย..

b-6

นายวีระชัยภู่ เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับมอบนโยบายแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ลำพูนแก่หัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น