เยี่ยมชม…

%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1-2

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” ที่จัดขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น