ผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

43571

43572วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. พลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และครอบครัวพร้อมด้วยพี่น้องตำรวจ ญาติธรรมและศรัทธาประชาชน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 “พระกฐินพระราชทาน” คือ กฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน คณะบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ในพระอารามหลวงต่างๆโดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)ประธานฝ่ายสงฆ์ หลังเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินแล้ว ได้ร่วมถ่ายภาพพร้อมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ และต้นมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ในบริเวณสวนป่าของวัด มีโรงทานกว่า 10 โรงทาน ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

43576

43574 43575

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น