ทน.เชียงใหม่จัดยี่เป็งกระทงใหญ่แห่ที่ท่าแพ 18 กระทง

23-large

ประเพณียี่เป็งของเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครฯเตรียมจัดตามประเพณี ยืนยันกระทงใหญ่พร้อมมีให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเหมือนเช่นทุกปีประกวด 18 กระทง แต่ห้ามมีการจุดประทัดและโคมลอยโคมไฟเด็ดขาด
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รับนโยบายจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีฯ เผยว่า ประเพณียี่เป็งของชาวเชียงใหม่ในปีนี้จัดเหมือนเช่นทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 14-15 พ.ย.2559 โดยใช้ชื่อว่า “ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ น้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ”เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสืบต่อไป ด้านกิจกรรมต่างๆ เช่นจะมีการจัดริ้วขบวนกระทงใหญ่จำนวน 18 กระทง ให้กับนักท่องเที่ยวได้ชื่นชม พิธีต๋ามผางปะติ๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง จุดผางปะติ๊ดกันรอบคูเมืองและถวายเป็นพุทธบูชา พร้อมพิธีเปิดโคมไฟประดับเมือง แต่ห้ามจุดประทัดและปล่อยโคมลอยโคมไฟ ของมึนเมาห้ามจำหน่ายเด็ดขาด
การประกวดกระทงลอยนํ้าประดับเมือง ตั้งธรรมหลวงต๋ามผางปะติ๊ดบูชาพระธาตุเจดีย์ สืบฮีตสานฮอยฮอมปอยไหว้สาพระสิริมังคลาจารย์ การประกวดจัดซุ้มประตูป่า พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เจดีย์ขาว ขอขมาแม่นํ้าปิง การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด การ ปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ส่วนขบวนแห่กระทงใหญ่จะมีขึ้นในวันที่ 15 พ.ย.2559 ขบวนเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.ตั้งแต่ข่วงประตูท่าแพไปจนถึงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น