มช.เตรียมสร้างพระพุทธรูป ศูนย์การศึกษาฯ”หริภุญชัย”

2-146

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษาฯ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ณ บริเวณลานสักด้านหน้าศาลาธรรม มช.
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีหล่อพระพุทธรูป ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานสักด้านหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจักได้นำพระพุทธรูปฯไปประดิษฐาน ณ หอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ผ่านมา ณ ห้องประเสริฐ รุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ, รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาฯ ประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรมและพิธีการล้านนาเข้าร่วมประชุม
สำหรับพระพุทธรูปที่จะดำเนินการหล่อและประดิษฐานนั้น เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธะลักษณะเป็นพระพุทธรูปเชียงแสน (สิงห์1) ฐานเขียง ขนาดหน้าตักกว้าง126 ซ.ม. สูงจากหน้าตัก 168 ซ.ม.หล่อด้วยโลหะทองเหลือง ทำสีน้ำตาลรมดำ โดยการออกแบบและการดำเนินการหล่อพระพุทธรูปทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของฐานไม้สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นรูปแบบฐานปูนและไม้สักได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์อำนวย กันทะอินทร์ อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ออกแบบ
ที่ประชุมได้กำหนดวันทำพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษาฯในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานสักด้านหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะมีพิธีเททองหล่อที่ถูกต้องตามพิธีการ โดยจะนิมนต์พระสงฆ์ที่เป็นเกจิอาจารย์ของเชียงใหม่และลำพูนร่วมพิธีนั่งปรกอธิษฐานจิต 4 ทิศ ได้แก่ 1.พระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 2. พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวง 3.พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด 4.พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และพระสงฆ์ที่จะเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป ได้แก่ 1.พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 2.พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง 3.พระเทพสิงหวจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 4.พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 5.พระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง 6.พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง 7.พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ 8. พระครูโอภาสปัญญาคม เจ้าอาวาสวัดดับภัย 9.พระครูปริยัติยานุศาสน์ เจ้าอาวาสวัดฝายหิน
ทั้งนี้ นอกจากพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษาฯแล้ว ยังได้มีการจัดสร้างเหรียญและพระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษาฯขนาดหน้าตัด 5 นิ้วและ 9 นิ้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจได้เช่าบูชา โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น