ปตท.ใจกว้างเปิดพื้นที่ให้ ชาวนานำผลผลิตมาขาย

b-6
ปตท.เปิดพื้นที่สถานีบริการน้ำมันกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ ให้ชาวนาและกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ นำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง พร้อมเตรียมช่วยเหลือสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ในอนาคต ด้านจังหวัดแพร่มีสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง
นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) กล่าวถึงการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเนื่องจากราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดแพร่ว่า ปตท. พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวนา ด้วยการเปิดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. กว่า 700 แห่งทั่วประเทศให้พี่น้องชาวนาและกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ นำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง เป็นการช่วยกระจายสินค้า อีกทั้งผู้บริโภคก็สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าตลาดทั่วไป ได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งในจังหวัดแพร่มีสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เข้าร่วมโครงการถึง 7 แห่ง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ยังกล่าวต่ออีกกว่า นอกจากผลผลิตข้าวของพี่น้องชาวนาแล้ว ทาง ปตท. ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยการเปิดพื้นที่สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ให้เป็นจุดกระจายสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น