สกู๊ปหน้า 1… ค้าขายฉันท์..!! “เมืองพี่ เมืองน้อง”

%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%8a%e0%b8%9b-1 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงนามบันทึกการหารือ ในประเด็นการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง กับมุขมนตรีรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับนายอู แอลพองฉั่ว มุขมนตรีรัฐคะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีส่วนราชการและหอการค้า ผู้ประกอบการ จากเมืองลอยก่อว์ รัฐคะยาและ จ.แม่ฮ่องสอนร่วมประชุม ที่โรงแรมอิมพีเรียล ธารา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือเรื่องการค้า การลงทุน โดยมีผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน นำสินค้ามาจำหน่าย

โอกาสนี้มีการลงนามบันทึกการหารือ ในประเด็นการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำร่าง mou ซึ่งเป็นร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐาน ได้รับความเห็นชอบการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง จากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นชอบร่วมกันในหลักการ การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้อง โดยมุขมนตรีรัฐคะยา จะได้นำเสนอรัฐบาลกลาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พิจารณาต่อไป

%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%8a%e0%b8%9b-2มุขมนตรีรัฐคะยา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยทางรัฐคะยา สหภาพเมียนมาร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางมาเจรจาเป็นครั้งแรก ซึ่งมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ก็ต้องพยายามทำให้สำเร็จ เพื่อการค้าระหว่างเมียนมาร์กับฝ่ายไทย ล่าสุดจะได้มีการดำเนินการในการออกใบอนุญาต ให้นักท่องเที่ยวจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวและทำการค้าใน จังหวัดลอยก่อว์ รัฐคะยาได้ ครั้งละ 2 คืน 3 วัน และหากต้องการอยู่ต่อสามารถต่อใบอนุญาตได้อีก ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่าง จ.ลอยก่อว์ รัฐคะยา กับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไปเมืองลอยก่อว์ รัฐคะยากับแม่ฮ่องสอนก็จะเป็นเมืองพี่ เมืองน้องกัน
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าจะผลักดันด่านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม ยกระดับเป็นด่านการค้าถาวรโดยเร็ว และในนามศูนย์สั่งการค้าชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน จะทำเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทยและสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช. เพื่อให้ประชาชนในเมืองลอยก่อ รัฐคะยา สามารถเดินทางมาค้าขายและท่องเที่ยวในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้ ซึ่งเดิมมาได้เพียงอำเภอขุนยวมเท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น