วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ พร้อมทีมงานฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ มอบเค้ก แสดงความยินดี คุณดวงใจ นิมมานเหมินท์

b-4วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมทีมงานฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์ มอบเค้ก แสดงความยินดี คุณดวงใจ นิมมานเหมินท์  ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น