เชียงใหม่รุกประชุมเพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

8-jpgพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมการจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง โครงการข้าวถุงประชารัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น