ขอเชิญพสกนิกร ร่วมจุดเทียนถวายอาลัย

174885อบต.บงตัน ขอเชิญพสกนิกร ชาวตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น.ร่วมลงนามถวายอาลัย เวลา 18.50 น. ร่วมแปรอักษร เวลา 19.09 น.ร่วมจุดเทียนถวายอาลัย การแต่งกายชุดไว้ทุกข์ สีดำ หรือสีขาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น