คณะผู้บริหาร สพม.เขต 34 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ

b4ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม. เขต 34 นำคณะรองผู้อำนวยการ สพม.เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น