มอบกระเช้าขอบคุณ รุฒ บุณยะอนันต์ ผอ.ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนสถานที่เปิดจุดจำหน่ายข้าว

b8จำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบกระเช้าขอบคุณ รุฒ บุณยะอนันต์ ผอ.ฝ่ายบริการและลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้การสนับสนุนสถานที่เปิดจุดจำหน่ายข้าว ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น