แม่แตงอ่วม ฝนมากเกินกว่า 120 มม. น้ำท่วมหลายพื้นที่

s__4947983

s__4947981

ตั้งแต่เวลา 22.45 น. ของคืนวันที่ 10 พ.ย.ต่อเนื่องถึงเช้า วันที่ 11 พ.ย.59 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับทราบข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมจากการรายงานของ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง แจงปริมาณฝนตกในพื้นที่บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มากถึงระดับสีแดงราว 121 มม. จึงประสานนายอำเภอแม่แตง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในพื้นที่เร่งทำการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎร

นายกิตติศักดิ์ เมฆขจร นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอแม่แตง ประสานในพื้นที่ทราบว่า นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอ พร้อมด้วยปลัดอำเภอและสมาชิก อส. ติดค้างอยู่ในพื้นที่ ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง ยังไม่สามารถติดต่อได้ และมีดินสไลด์ปิดทางเข้า-ออกหมู่บ้าน รถไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่ง สนง.ปภ สาขาเชียงดาว จัดส่งออกติดตามพื้นที่น้ำท่วม และบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง แต่ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากระดับน้ำปิดเส้นทาง ตรงทางเข้าบ้านปางไม้แดง ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง พร้อมกันนี้มีรายงานจากกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ แจ้งเบื้องต้นว่า ต.บ้านช้าง บ้านเรือนเสียหายหนัก 3 หลัง ไฟฟ้าดับทั้งตำบล มีต้นไม้โค่นล้มบนถนนเชื่อมระหว่างตำบล และเกิดดินสไลด์ปิดกั้นตัดขาดทางคมนาคมทั้งสองตำบลโดยสิ้นเชิง ส่วนความเสียหายอื่นๆ อาทิ รถจักยานยนต์ไหลตามน้ำที่หลายอย่างรุนแรงด้วย

s__2932746 s__2932747

ด้าน นายประสงค์ ท้าวชัย กำนันตำบลแม่แตง รายงานว่า ในพื้นที่บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 6 ต.แม่แตง น้ำในลำน้ำแม่แตงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลากเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว บางจุดมีระดับสูงถึงบั้นเอว จึงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. และกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันอพยพราษฎรในพื้นที่ไปพักอาศัยที่วัดของหมู่บ้านหมดทุกหลังคาเรือนแล้ว
เวลา 01.25 น. นายกิตติศักดิ์ เมฆขจร รายงานว่า ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยไร่ ต.บ้านช้าง ว่าน้ำในลำห้วยแม่ขะจานมีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงมาก พื้นที่ต่อเนื่องคือ ต.ขี้เหล็ก ให้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เตรียมการรับมือ ทั้งนี้มีรายงานว่าน้ำเริ่มท่วมถนนเชียงใหม่-ปาย บริเวณสะพานลำห้วยแม่ขะจาน ระดับน้ำสูง 30 ซม. พร้อมกันนี้ได้แจ้งเตือนผ่านเสียงตามสายให้อีก 4 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลขี้เหล็กที่ติดลำห้วยแม่ขะจานชึ่งไหลมาจากตำบลบ้านช้างเตรียมรับสถานการณ์น้ำหลาก

s__4948013 s__4948014

เวลา 02.00 น. นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่แตง รายงานอีกว่า ถนนสายแม่มาลัย-ปาย บริเวณสะพานข้ามลำห้วยแม่ขะจาน มีน้ำท่วมขังในระดับ 50 ซม. รถจักรยานยนต์และรถขนาดเล็กสัญจรไปมาไม่ได้. ขยายวงกว้างร่วม100เมตร. มวลน้ำยังขยายขยายวงกว้าง ได้มีการเตือนให้ประชาชนทุกหมู่บ้านตลอดลำน้ำเตรียมรับมือ ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏรายงานการสูญเสียชีวิตแต่ประการใด และในเวลา 02.22 น. มีรายงานจากโรงเรียนแม่แตง ว่า เกิดน้ำทะลักเข้าบ้านพักครู แต่บริเวรโรงเรียนแม่แตงยังไม่ได้รับผลกระทบ

22775

 

เวลา 06.46 น. นายประสงค์ ท้าวชัย กำนันตำบลแม่แตง รายงานว่า พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านสันปูเลย ช่วงเช้าน้ำคลองแม่แตงลดปริมาณลงกว่าคืนที่ผ่านมาแล้ว เพราะได้ทำการปิดประตูเหมือง แต่น้ำลำห้วยแม่กะ ยังไหลแรง ส่วนฝายประชารัฐของหมู่ที่ 2 บ้นห้วยเหี้ย ต.แม่แตง ยังอยู่สภาพแข็งแรง รวมทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยังแข็งแรงดี ส่วนสภาพภายในหมู่บ้านสันปูเลย ยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง พร้อมกันนี้ได้มีการสำรวจอ่างห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ต.แม่แตง พบว่าปริมาณน้ำยังไม่อยู่ในระดับอันตราย มีความแข็งแรงจึงประกาศเตือนชาวบ้านทราบแล้ว

เวลา 07.25 น. นายกิตติศักดิ์ เมฆขจร รายงานอีกว่า น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหมู่ที่ 3 ต.บ้านช้าง เมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะนี้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ พร้อมด้วย ผช.ผญบ. คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านช่วยกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน เพื่อเปิดการสัญจรไปมา ได้แล้ว ส่วนในพื้นที่ ต.ป่าแป๋ มีรายงานว่าน้ำป่าไหลหลากจากลำน้ำแม่แตงขุนน้ำหัวเลา เกิดดินสไลด์ปิดถนน ส่งผลให้ราษฎรประมาณ 50 ครัวเรีอน ของบ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ เข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ ทางเข้าหมู่บ้านหัวเลา หมู่ 5 ไร่นาได้เสียหาย พร้อมเร่งตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นเพื่อจะรายให้อำเภอทราบต่อไปแล้ว นอกจากนี้ในพื้นที่ ตำบลบ้านเป้า แม่น้ำปิงมีระดับเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ได้หลากเข้าท่วมสวนกระเทียม ข้าวโพด และพืชอื่นๆ และบ้านเรือนยังไม่ได้รับผลกระทบ

22777 s__2932751 22761

ร่วมแสดงความคิดเห็น