“ปวิณ” ลงพื้นที่ ต.แม่แตง เร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก

วันที่  11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำนวยการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย น้ำป่าไหลหลาก ที่บ้านสันป่าสัก หมู่ 1 และบ้านเก๊ามะค่า หมู่ 2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเร่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเครื่องจักรกล เปิดเส้นทางภายในหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้ รวมทั้งเร่งตัดกิ่งไม้ที่พังทับบ้านเรือนราษฎรออก จากการสำรวจเบื้องต้นทั้งสองหมู่บ้านมีบ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งหลัง 2 หลังคาเรือนและเสียหายบางส่วน 80 หลังคาเรือน รวมทั้ง สิ่งสาธารณูปโภค พืชสวนการเกษตร อยู่ระหว่างการสำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

31500 31496 31492 31491

ร่วมแสดงความคิดเห็น