หนองป่าครั่งจัดทอดกฐินสามัคคี ทำบุญสร้างพระวิหารที่ถูกไฟไหม้

370-large

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2559 ณ วัดบวกครกน้อย ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะศรัทธาชาวตำบลหนองป่าครั่ง จากการนำของ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ และ นายประพันธ์ ทองอนันตรัตน์ กำนันตำบลหนองป่าครั่ง ได้นำพี่น้องประชาชนนักศีลนักบุญ ร่วมกันบริจาคทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อถวายวัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระวิหารหลังใหม่แทนหลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ทำให้พระพุทธรูปได้รับความเสียหาย เสนาสนะต่างๆตลอดจนภาพวาดในพระวิหารและโครงหลังคาได้รับความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ ตลอดจนระดมทุนสมทบทุนในการทำบุญเพื่อสร้างกุฏิพระหลังใหม่เป็นการร่วมกันทั้งตำบลและได้จัดให้มีการประกอบอาหารเจเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น