ผบ.มทบ 33. เยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

s__9601105

ผบ.มทบ 33. และประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.33. เยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพ พร้อมข้าวสารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ของหมู่บ้านสันปูเลย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าให้การช่วยเหลือ ในการขนย้ายสิ่งของ และล้างดินโคลนที่ไหลทับบ้านเรือนของราษฎร ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

s__9601108

s__9601109

ร่วมแสดงความคิดเห็น