เยี่ยมชมนิทรรศการ..

5-116

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาจากโครงการ USAC กระบวนวิชา SUSTAINABLE DEVELOPMENT จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 25 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เรื่อง Now, Then’n Hope และนิทรรศการคืนชีพให้ซากสัตว์ เพื่อเรียนรู้เรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติวิทยาของสัตว์ป่า สำหรับหน่วยงานหรือโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-941451 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น