บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล

b4

ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง นำโดย ณัฐพร ตรีธัญญพงศ์ กิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น