จังหวัดลำพูนวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

108591

จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”วันนี้ ( 14 พ.ย. 59 ) นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

108590

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดลำพูนจึงได้จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง ให้เป็นที่ประจักษ์รับรู้แก่ประชาชนทั่วไปและซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำผู้ร่วมพิธีกล่าวแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และยืนสงบนิ่ง 89 วินาที จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามแสดงความไว้อาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น