ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 ประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

b8ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม. เขต 34 ประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2559 และวันคล้ายวันสถานปนาโรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 2 ปี โดย ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผอ.โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ กล่าวรายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น