ชาวจังหวัดลำพูนร่วมถวายโคม 25,000 ดวง แด่องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อน้อมถวายฯ

11

บรรยากาศงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประชาชน ชาวจังหวัดลำพูน และ นักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณี ยี่เป็ง ฟังเทศน์มหาชาติ ถวายทานโคม 25,000 ดวง จ.ลำพูน โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานสงฆ์ และ แสดงพระธรรมเทศนา ตามแบบล้านนา ให้แก่ผู้ร่วมพิธีได้รับฟัง จากนั้น นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์ การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, นายสันติ์ เทพมณี อดีตสมาชิกวุฒิสภา จ.ลำพูน และ นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกัน กดสวิทซ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นการจุดโคมไฟให้สว่างขึ้นพร้อมกันในงาน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาร่วมบูชาโคมไฟล้านนา และเก็บภาพความประทับใจของโคมไฟขนาดเล็ก และโคมไฟขนาดใหญ่ ซึ่งในปีนี้ วัดพระธาตุหริภุญ ชัยฯ เน้นการประดับตกแต่ง ด้วยโคมไฟสีขาวและเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนใน ช่วงคํ่า วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลเมืองลำพูน จะมีพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ การแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 17. 30 น. เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น