เชียงใหม่เปิดจุด ขายข้าวร่วมเมืองแม่โจ้

ปวิณ   ชำนิประศาสน์   ผวจ.เชียงใหม่  เปิดจุดรวมพลังซื้อข้าวราคาถูกจากชาวนาที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท แม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว  โอกาสนี้อดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย และปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมงานด้วย
ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดจุดรวมพลังซื้อข้าวราคาถูกจากชาวนาที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท แม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว โอกาสนี้อดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย และปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ร่วมงานด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เกษตรกรชาวนา ประสบปัญหาข้าวราคาตกต่ำ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน หลายภาคส่วนได้ร่วมประสานแผน จัดกิจกรรมโครงการ ตลาดข้าวราคาถูก เพื่อช่วยเปิดตลาด รับซื้อข้าวจากชาวนา

ทั้งนี้ นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ กล่าวว่า มีแนวคิดที่จะนำข้าวสารบรรจุถุงของเกษตรกร นำไปฝากจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายข้าวสารให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยตรง ซึ่งข้าวสารที่นำมาจำหน่ายบรรจุถุงขนาด 0.5 – 1 กิโลกรัม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเร็วๆนี้ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท แม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลังซื้อข้าวราคาถูกจากชาวนา โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ร่วมด้วยนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

2-jpg

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารบริษัทปตท จำกัด ตลอดจนคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ร่วมกันสนับสนุนการตลาดข้าวคุณภาพ จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆและกลุ่มชาวนา ให้มีช่องทางในการจำหน่ายข้าว ในภาวะที่ราคาตกต่ำกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมรายได้เพื่อช่วยเหลือชาวนาและจะจัดจำหน่ายถึง31มกราคม2560

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า โดยสภาพชุมชนเมทืองแม่โจ้นั้น เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท บางพื้นที่ยังมีการเพาะปลูกข้าว ทำการเกษตรอยู่บ้าง แต่โดยหลักๆแล้วจะมีการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการทำการเกษตร ประกอบกับมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วยขยายผลองค์ความรู้ เกษตรด้านต่างๆจึงทำให้เกษตรกร ค่อนข้างมีภูมิต้านทาน ทำเกษตรกรรมทางเลือก แต่การที่จัดกิจกรรมช่วยชาวนาแหล่งผลิตต่างๆนั้น ก็เป็นอีกความสำนึกที่สังคมต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ร่วมกัน

นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย กล่าวว่า ในการจัดจุดรับซื้อ จุดจำหน่ายข้าวของเษตรร โดยความร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนทั้ง เอกชน เช่นปตท. และอปท.ท้องถิ่นต่างๆในครั้งนี้ จะมีการนำข้าวสารมาจำหน่ายหลายพันธุ์ อาทิเช่น ข้าวไรซ์เบอรี่, ข้าวหอมนิล ,ข้าวกล้อง ,ข้าวมะลิแดง ,ข้าวเหนียวก่ำดอย ,ข้าวสังห์หยด ,ข้าวดำลืมผัว ,ข้าวกล้องสันป่าตอง เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ข้าวคุณภาพ......อดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สนใจสอบถามข้าวคุณภาพจากกษตรกร
ข้าวคุณภาพ……อดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สนใจสอบถามข้าวคุณภาพจากกษตรกร

ด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าจะจัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2559/60 เพื่อให้เกิดกลไกการแข่งขันการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกของเกษตรกรให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์ สาขาเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย

อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกให้ได้ข้าวคุณภาพตรงความต้องการของตลาด สอบถามเพิ่มเติม 0 5311 2659 – 61 และสำนักงานเกษตรอำเภอพื้นที่และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆแห่ง

4-jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น