ประเพณีลอยกระทงและจุดผางประทีปส่องฟ้า แด่ราชาผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

b7ธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ประเพณีลอยกระทงและจุดผางประทีปส่องฟ้า แด่ราชาผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” โดยมี ชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพกล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลสุเทพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น