แถลงข่าวจัดโปรโมชั่นแพ็คเกจส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว “ราคาเดียว พัก เที่ยว สุดคุ้ม 3 Zoo 1 สวน”

b5ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผอ.สนง.เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานกก.เชียงใหม่ซูอควาเรียม ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผอ.อุทยานหลวงราชพฤกษ์และวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.เชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดโปรโมชั่นแพ็คเกจส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว”ราคาเดียว พัก เที่ยว สุดคุ้ม 3 Zoo 1 สวน” ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น