เตือน..หญิงไทย!! ระวังถูกหลอก..ค้าประเวณีในโอมาน

879

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่า ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 จำนวน 21 คน โดยได้จับกุมหญิงไทย จำนวน 3 คน ในข้อหาเป็นธุระจัดหาหญิงไทยค้าประเวณี ซึ่งจากการจับกุมดังกล่าว ทำให้ทราบว่าผู้ถูกหลอกลวงสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อน

ซึ่งแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ควรต้องดำเนินการ ดังนี้

– ศึกษาธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม สภาพอากาศ และวัฒนธรรมการทำงานก่อนการเดินทางเพื่อการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจในการเผชิญงาน และวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก

– ศึกษาสัญญาจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเงินสิ้นสุดการทำงานเมื่อครบครบสัญญาและกรณีที่จะต้องถูกปรับหากทำงาน ไม่ครบสัญญาจ้าง

– ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายได้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ชัดเจนและยอมรับในความแตกต่างที่เกิดขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความผันผวนทำให้ขาดรายได้ไปบางส่วน ซึ่งไม่เข้าข่ายว่าเป็นความผิดของนายจ้าง

– ควรปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากกรมการจัดหางานก่อนการเดินทาง เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในต่างประเทศ

– ควรศึกษาช่องทางการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูต หรือฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และรับฟังคำแนะนำการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ในทันทีที่เดินทางไปถึงประเทศที่ไปทำงาน ให้ส่งเอกสารการรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้ส่วนราชการไทย สามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในกรณีเหตุฉุกเฉิน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอแจ้งเตือนประชาชน คนหางาน ให้ระมัดระวังการสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของกลุ่มมิจฉาชีพ ควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทุกครั้งที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หรือหากมีข้อสงสัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5311 2911-4 ในวันและเวลาราชการ หรือด่านตรวจคนหางานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5327 4032 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 06.00 – 24.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น