ควันหลงลอยกระทงลำปาง…

b2

ที่เห็นในภาพเป็นบรรยากาศของประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน 59” ริมแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง ที่ประชาชน และนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก ภายใต้งานที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยความยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีเสียงจุดประทัด และปล่อยโคม แต่เป็นการลอยสะเปาตามวิถีประเพณีของจาวเวียงหละกอน….นครลำปาง โดยประเพณีแห่สะเปาลอยน้ำ มีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “ร่วมใจจุดเทียนถวายคารวาลัย” ณ ท่าน้ำบ้านสิงห์ชัย ริมสองฝั่งแม่น้ำวัง และกิจกรรม “แสนดวง…แสนใจ ถวายโคมอาลัยเพื่อพ่อ” ณ ข่วงนคร สัมผัสบรรยากาศโคมล้านนา ประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินเลือกซื้อสินค้าของดีนครลำปาง ณ ถนนบ้านเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น