ม.นอร์ท-เชียงใหม่ รับมอบเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

b-6-jpg
ม.นอร์ท-เชียงใหม่ รับอุปกรณ์ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ทางวิศวกรรมสำรวจและวิศวกรรมโยธา เพื่อการศึกษาทางด้านวิศวกรรมสำรวจ
นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายธีรพัฒน์ ชื่นชมผู้จัดการทั่วไปบริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย)จำกัดเนื่องในโอกาสนำอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ทางวิศวกรรมสำรวจและวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 ชุด มูลค่า 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) มอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ นายภัณฑิล นิชรัตน์ผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย)จำกัด ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ทางด้านวิศวกรรมสำรวจและวิศวกรรมโยธา ยี่ห้อ CHC รุ่น i80 แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้สนใจที่เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
บริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย)จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ CHC อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และเป็นบริษัทที่ชนะการประกวดราคาการติดตั้งระบบโครงสร้างงานพื้นฐานการสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมของกรมที่ดิน อันจะเป็นการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านงานแผนที่ให้แก่ประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้ใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในงานด้านแผนที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น