ยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

11

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ.เชียงใหม่ จัดโดย สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ที่ รร.เชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น