สุขสันต์เดือนเกิด..

33

ปิยะพันธ์ ไชยทา ประธานมูลนิธิชมรมพ่อบ้านแม่บ้านเชียงใหม่-ลำพูน มอบหมายให้กรรมการมูลนิธิ
ชมรมฯ มอบของที่ระลึกอวยพรวันเกิดให้แก่สมาชิกที่เกิดเดือนตุลาคม,พฤศจิกายน อาทิ ทวีผล ศรีวิรัตน์,กรรณิกา ไชยทา เป็นต้น ใน การประชุมสามัญ ครั้งที่ 11/2559 เพื่อแถลงสถานะการเงิน และหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการกุศล ที่ภัตตาคารซั่งไห่หลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น