ศ.เกียรติคุณ นพ.โชติ ธีตรานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ประสาทปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ให้กับ ผ่องพรรณ ปาระพงศ์

b2ศ.เกียรติคุณ นพ.โชติ ธีตรานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ประสาทปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ให้กับ ผ่องพรรณ  ปาระพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทผึ้งน้องเบเกอรี่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น