ยกเว้นค่าธรรมเนียม ถอนเงิน ATM ข้ามเขต

b6สมาคมธนาคารไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขตผ่านตู้ ATM เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคม พระบรมศพ ตั้งแต่ 15 พ.ย. 59 ถึง 3 ม.ค. 60

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนจากทั่วประเทศ ที่เดินทางมาร่วมกราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารสมาชิก 15 แห่ง ของสมาคมธนาคารไทย พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการถอนเงินสดข้ามเขตผ่านเครื่องถอนเงินสด หรือ ตู้ ATM ภายในธนาคารเดียวกัน โดยให้มีระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

นอกจากนี้ ธนาคารสมาชิกพร้อมดูแลและจัดเตรียมเงินสดในตู้เอทีเอ็ม บริเวณโดยรอบเขตพระบรมมหาราชวัง และตามจุดต่าง ๆ ที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 15 ธนาคารที่ยกเว้นค่าธรรมเนียม ได้แก่

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

7. ธนาคารสแตนดาร์ดชาเตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

8. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

9. ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

10. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

11. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

13. ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)

14. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

15. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น