เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือชาวนา 21-25 พ.ย.นี้

dsc_0219เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 59 เวลา 10.00 น. นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือชาวนา โดยมี นายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒ นาสหกรณ์ กล่าวรายงาน ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ฝั่งแม่น้ำปิง

ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรพร้าว สหกรณ์นิคมพร้าว สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง และสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์เชียง ใหม่ ร่วมโครงการจำหน่ายข้าวสาร สนองตามนโยบายของรัฐบาล โดยนำข้าวหอมมะลิ 105 จากอำเภอพร้าว ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 จากอำเภอสันป่าตอง และข้าวกล้องอินทรีย์ จากเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ มาจัดจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าปกติ โดยที่จะจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 59 นี้

dsc_0209นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีฯกล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตร กรชาวนาให้จัดจำหน่ายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำแนวทางโดยใช้ขบวนการสหกรณ์ ดำเนินการจัดจำหน่ายข้าวสารจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง เพื่อลดต้นทุนจากการจัดตลาด ผู้บริโภคข้าวสารในราคาที่เป็นธรรมและเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นชาวนาขายข้าวเปลือก ในราคาที่สูงขึ้น ประกอบกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับเทศบาลฯ ส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนองนโยบายของรัฐ

ในโอกาสนี้ จึงได้เชิญชวนสหกรณ์ในเครือข่าย ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เเละสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด มาร่วมกันเปิดจุดจำหน่ายขายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนา โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดพื้นที่ด้านหน้าสำนักงานฝั่งติดริมแม่น้ำปิง ซึ่งมีความเหมาะสมในการเปิดจุดขายข้าวช่วยชาวนา โดยให้จัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 59 ซึ่งสหกรณ์ได้นำข้าวสารบรรจุถุงของชาวนาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มาขาย ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ 105 จากสหกรณ์การเกษตรพร้าวจำกัด และนิคมสหกรณ์พร้าว จำกัด ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 จากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด และข้าวกล้องอินทรีย์ จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด มาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าปกติพิเศษในงานนี้ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคโดยตรงเเละเพื่อเป็นช่องทางธุรกิจกับ ผู้ประกอบการที่มีโอกาสได้เจรจาธุรกิจโดยตรงกับสหกรณ์ต่อไปdsc_0229ด้านนายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายข้าวในช่วงเวลานี้ และเพื่อเป็นการระบายข้าวเปลือกจากฉางของสถาบันเกษตรกรที่มีโรงสี เพื่อให้สหกรณ์สถาบันเกษตรกรเหล่านั้นได้ซื้อข้าวจากชาวนนามาเก็บไว้ในฉาง เป็นการระบายข้าวที่ค้างในคลังอยู่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่จำหน่ายให้ราคาข้าวสูงขึ้น นโยบายของรัฐบาลจึงได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการหาแนวทางที่จะอีเว้นท์หรือขายข้าวของสหกรณ์เพื่อช่วยชาวนา วันนี้ทางสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้สถานที่และเอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวก นอกจากนั้นทางเทศบาลฯได้ประชาสัมพันธ์ขายข้าวของเครือข่ายสหกรณ์ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนทั่วไปได้มาอุดหนุนมาซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น