ร่วมมอบเตียงผู้ป่วยในเขตตำบลท่าวังตาล

b17b16 นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล (ประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายร่วมสร้างวิถี csr ระดับตำบล) และคณะกรรมการ ร่วมมอบ เตียงผู้ป่วย หมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว นายแดง หินแปง และหมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย ร.ต.ท.สิงห์คำ เครือนันตา ณสถานที่ หมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว และหมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

b19b18

ร่วมแสดงความคิดเห็น