นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1-151นายณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ แสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ดร.สว่าง ประจักษ์ธรรม นายยุทธพงศ์  จีรประภาพงศ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คือ นางผ่องพรรณ ปาละพงศ์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 14  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น