พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

b-13-jpg b-14-jpgเมื่อเร็วๆนี้ ที่ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น