“ชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า รวมพลังแห่งความภักดี”ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

b-3-jpgb-6-jpgชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า รวมพลังแห่งความภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างพร้อมเพรียงกัน ในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 พร้อมคนไทยทั่วประเทศ

วันนี้(22 พ.ย.59) เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่าประมาณกว่า 5,000 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ กงสุลต่างประเทศ เจ้านายฝ่ายเหนือ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทำพิธีแสดงพลังแห่งความภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ และรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ตามมติคณะรัฐนนตรีที่กำหนดให้เป็นวันแสดงพลังแห่งความภักดี พร้อมกับคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยการทำความดีทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ

b-5-jpg

โดยได้ร่วมกันปฏิญาณตนทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ร่วมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตา ตั้งใจที่จะทำความดีด้วยใจและประกอบพิธีทางศาสนา ที่หอประชุมโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โอกาสนี้ให้เปิดให้ผู้มาร่วมงานเขียนคำปฏิญาณ “ทำความดีเพื่อพ่อ” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ชาวเชียงใหม่ได้น้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทุกพระองค์ทรงพระราชทานไว้ให้ชาวเชียงใหม่ด้วยหัวใจแห่งความภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในภาคเหนือ ที่ได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2501 และเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวเชียงใหม่จนถึงปัจจุบัน

b-4-jpg

ร่วมแสดงความคิดเห็น