แพร่จัดเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจภักดิ์ รักษ์แหล่งน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

22749

22748วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจภักดิ์ รักษ์แหล่งน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมี เรืออากาศตรี อดุลย์  พรหมวาทย์  นายอำเภอสูงเม่น  กล่าวต้อนรับ ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสูงเม่น กองพันทหารม้าที่ 12  กองร้อยอ.ส.อ.สูงเม่นที่ 4 หน่วยอนุรักษ์ฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีดอกประชาพัฒนา  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี  ณ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหัวฝาย

22747 22746 22745

ร่วมแสดงความคิดเห็น