สัมมนาให้ความรู้..

22

นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานการสัมมนาให้ความรู้ โครงการศึกษาจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านทำมาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ) จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น