ทีมงานโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว มอบพวงมาลัย ต้อนรับ สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

b3วรรณวิภา เพชรวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว พร้อมทีมงาน มอบพวงมาลัย ต้อนรับ สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเยี่ยมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม Training Programme on IPM in Vegetables  ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น