เปิดเวทีระดมความคิดเห็น “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อความเป็น ‘มรดกโลก’ ของเมืองเชียงใหม่”

b-3นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหมเป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดเห็น”บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียต่อความเป็น ‘มรดกโลก’ ของเมืองเชียงใหม่โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 1)”
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!