วิจิตรศิลป์ มช.เชิญชมนิทรรศการผลงานจิตรกรรมบนตาลปัตร

b-1
“เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” คณะวิจิตรศิลป์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักศึกษาวิชาจิตรกรรมไทย, วิชาศิลปะพื้นถิ่น และวิชาไทยวิจักษ์ ร่วมกันจัดแสดงผลงานจิตรกรรมบนตาลปัตร นิทรรศการ “เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” ระหว่างวันที่ 6-30 ธ.ค. 2559 พิธีเปิดวันที่ 6 ธ.ค. เวลา 13.30 น. ณ ห้องแสดงนิทรรศการ อาคารคณะวิจิตรศิลป์

รศ.ดร.ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิจิตรศิลป์ ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจิตรกรรมไทย กล่าวว่า วิชาจิตรกรรมไทย วิชาศิลปะพื้นถิ่น และวิชาไทยวิจักษ์ เป็นวิชาที่มีทั้งนักศึกษาของคณะวิจิตรศิลป์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เรียนร่วมกัน เป็นจำนวนถึง 129 คน ในการเรียนนั้นนอกจากจะมุ่งศึกษางานทางด้านจิตรกรรมไทยแล้ว ยังมีการฝึกในภาคปฏิบัติด้วย คือการเขียนงานจิตรกรรมไทยในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น งานจิตรกรรมไทยในรูปแบบสกุลช่างหลวงและพื้นถิ่น ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้งานจิตรกรรมได้เอื้อประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย จึงได้มีการกำหนดหัวข้อให้เขียนลงบนตาลปัตร โดยต้องการให้นักศึกษาได้เข้าใจคุณค่าของภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ตาลปัตร อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยใช้งานจิตรกรรมไทยเป็นสื่อ

b-2

เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดแสดงผลงานที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์เป็นจิตรกรรมบนตาลปัตร จำนวน 129 ผลงาน มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ “เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” ในครั้งนี้ ภายใต้การดูแลรับผิดชอบโดย รศ.ดร. ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี และ รศ.ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต อาจารย์ประจำกระบวนวิชาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 – 30 ธ.ค. 2559 นี้ ที่ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารคณะวิจิตรศิลป์ มช. โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 ธ.ค. 2559 เวลา 13.30 น. ซึ่งได้นิมนต์ท่านพระครูธีรสุต พจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และสามารถเข้าชมนิทรรศการงานจิตรกรรมบนตาลปัตร “เราเกิดในรัชกาลที่ ๙ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้” นี้ได้ในวันและเวลาราชการ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร.053-944805 หรือที่ www.facebook.com/คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น