ลำพูน จัดพิธีบวงสรวง พระนางจามเทวี

%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88-2

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 59 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ลำพูน มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย และเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ อันจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสการจัดงานพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจ.ลำพูน ประจำปี 2559 โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผวจ. เป็นประธาน มี น.ส.ปาณี นาคะนาท รอง ผวจ. ,นายมนัส อ่ำทอง รอง ผวจ. ,ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัด จ.ลำพูน และ นายบำรุง รื่นบรรเทิง หน.สำนักงาน จ.ลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธี

%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88-1สำหรับการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จ.ลำพูน ประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันที่ 2 – 11 ธันวาคม 2559 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย และ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของ จ. ลำพูน รวมถึงผลงานของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน สนับสนุนเผยแพร่โครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยในงานจะจัดให้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย อบจ.ลำพูน ในหัวข้อ “คิดถึงพ่อ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว คุณงามความดี ตามกระแสพระราชดำรัส

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ , การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ของดีแต่ละอำเภอ , การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , การออกร้านกาชาด เพื่อจำหน่ายสินค้า สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเสื้อผ้ายี่ห้อดัง สินค้าส่งออกต่างประเทศในราคาย่อมเยา , การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ,การประกวดนางสาวลำพูน ซึ่งจะจัดประกวดในชุดพื้นเมืองชาวยอง มีการแสดงของนักเรียน และการประกวดร้องเพลงเทิดทูนพระคุณพ่อ ตอนเย็นวันนี้ ( 2 ธันวาคม 2559 ) เวลา 17.00 น. จะมีการจัดขบวนแสดงความไว้อาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากจวน ผวจ.ไปยังพิธีเปิดงาน

%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88-4 %e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88-5

ร่วมแสดงความคิดเห็น