อบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น ณ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย!

4-144

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้สนใจ ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตร นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 22 จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิงค์ หรือสามารถดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.qsbg.org/Training สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเผยแพร่ความรู้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี โทรศัพท์ 0-5384-1234 หรือ 09-3130-0671 อีเมล [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น