ปรึกษาหารือ…

444

กรุณา ยุวศิลป์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนธันวาคม 2559 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรมช่วยเหลือสาธารณกุศล-สังคมที่ด้อยโอกาส และการประชุมสัญจร โดยมี เขื่อนคำ สิงหเนตร นายกผ่านพ้น ร่วมหารือด้วย ที่ห้องเจ้านาง โรงแรมดิเอ็มเพรส

ร่วมแสดงความคิดเห็น