สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

b5บุญชัย – อรุณี  ธรรมพานิชวงค์  มอบเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ  ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น