ขนส่งฯ วางเป้า ลดเจ็บ-ตาย ห้วงเทศกาลปีใหม่ คุยผู้ประกอบการ บริการประชาชน ย้ำความปลอดภัย ต้องมาอันดับแรก แอลกอฮอล์เป็น 0

รถขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดมาตรการเข้ม พร้อมเรียกประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง, ไม่ประจำทาง และรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 มุ่งลดสถิติคนเจ็บ-ตาย ย้ำผู้ขับขี่ แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 ธ.ค.59 ที่ห้องประชุมเวียงพิงค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 (แม่เหียะ) นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ประกอบการขนส่ง รถโดยสารประจำทาง, ไม่ประจำทาง และรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยมี ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน เพื่อรับฟังรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการดูแลและอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการ

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และอีกทั้งยังใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่อำเภอต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ คาดหมายว่าจะมีการใช้รถ ใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมามักจะปรากฏพบเห็นว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละครั้งนำพาความสูญเสียชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินอยู่เสมอ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของคนขับเอง เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็วด้วยความคึกคะนอง คนขับไม่คุ้นเคยเส้นทาง ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มสุรา หลับในขณะขับรถ โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีก อาทิเช่น สภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อมใช้งาน สภาพถนน หมอกควัน ป้ายเครื่องหมายจราจรเลอะเลือนเป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย

ด้านความปลอดภัย ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงคมนาคมและจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจุดบริการร่วมระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.59-4 ม.ค.60 เพื่ออำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทาง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดินทาง ณ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ใต้ทางต่างระดับวงแหวนรอบ 3 สารภี และ กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง” บริการตรวจความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชน 70 แห่ง และผู้แทนจำหน่ายรถที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1-28 ธ.ค.59 และถนนสายสำคัญช่วงระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.59-4 ม.ค.60 โดยร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคสารภี, วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง, วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่, วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และวิทยาลัยการอาชีพฝาง ขณะเดียวกันได้มีการจัดกิจกรรม “ตรวจความพร้อมของตัวรถโดยสารสาธารณะ” และกิจกรรม “ตรวจสอบความพร้อมของผู้ประจำรถ” ณ อู่ของผู้ประกอบการขนส่ง, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (ช้างเผือก), แห่งที่ 2 (อาเขต 1) และแห่งที่ 3 (อาเขต 2) และตามทางหลวงแผ่นดิน สายหลัก/สายรอง โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการและช่างตรวจสภาพรถออกตรวจสอบและให้คำแนะนำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง

   เตรียมความพร้อม...........นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง, ไม่ประจำทาง และรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ)

เตรียมความพร้อม………..นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง, ไม่ประจำทาง และรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมเวียงพิงค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ)

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ” จัดกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ ออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงก่อนถึงเทศกาลและในช่วงเทศกาล รวมทั้งกิจกรรมตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะตามนโยบาย “ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์” ของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารทุกคน ก่อนนำรถออกจากสถานีขนส่ง โดยเข้มงวดกวดขันให้พนักงานขับรถทุกคน แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ หากตรวจพบจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ขับรถทันที และมีโทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ควบคุมกวดขันและดูแลพนักงานขับรถและผู้ประจำรถ มีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท
และในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.59-4 ม.ค.60 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะในตัวผู้ขับรถโดยสารทุกรายก่อนออกจากสถานีขนส่งโดยสารฯ อาเขต เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ขับรถเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดอีกทางหนึ่ง และกิจกรรมควบคุมชั่วโมงทำงานของรถโดยสารสาธารณะ จัดชุดผู้ตรวจการออกควบคุมเวลาและชั่วโมงทำงาน ของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถไปด้วย ในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานจากสมุดประจำรถ และรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ต้องเข้ารับการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจของกรมการขนส่งทางบกทั้ง 11 จุด ซึ่งในเส้นทางภาคเหนือมี 3 จุดคือ จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร และลำปาง

โดยในวันนี้ได้มีการจัดประชุมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารทุกประเภท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถและพนักงานขับรถ และมารยาทในการให้บริการ อัตราค่าโดยสาร ตลอดจนจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ และจัดเสริมรถโดยสารให้เพียงพอในการบริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.59-4 ม.ค.60 รวมทั้งกำชับผู้ประกอบการขนส่ง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกิจกรรมการแนะนำและบังคับใช้กฎหมาย ผู้โดยสารบนรถโดยสารจัดผู้ตรวจการตลอดจนผู้ประกอบการขนส่งให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ในเรื่อง ขอให้งดการดื่มสุราบนรถโดยสาร, ขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ/เสียชีวิตเนื่องจากการกระแทกหรือกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ หากพบผู้โดยสาร ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะห้ามมิให้ออกเดินรถอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งแนะนำการใช้ประตูที่เป็นทางออกฉุกเฉินและแนะนำการใช้ค้อนทุบกระจกรถกรณีฉุกเฉิน พบว่าผู้ขับรถเสพสุรา/ยาเสพติด/ขับรถเร็วมาก/ขับรถติดต่อกันนานเกิน 8 ชั่วโมง ขอให้โทรศัพท์ร้องเรียนกรมการขนส่งทางบกทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ

ด้านการอำนวยความสะดวก ได้มีการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โดยเปิดโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 (อาเขต 1) และแห่งที่ 3 (อาเขต 2) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 (อาเขต 2) พร้อมทั้งจัดทำแผนรับการเดินทางไป-กลับ ของผู้โดยสารโดยรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอที่จะให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้โดยสำรองรถในเส้นทางต่างๆ ให้เพียงพอ เพื่อมีให้มีผู้โดยสารตกค้างและจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี” ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แม่เหียะ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ส่วนในด้านความมั่นคง ได้มีการเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหาร พร้อมทั้งกวดขันการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ คอยเฝ้าสังเกตวัตถุหรือบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางผิดปกติ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงขอความร่วมมือร้านค้า งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเขตบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหลายเป็นกิจกรรมที่อำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารรถสาธารณะและรถส่วนตัวที่ขึ้นมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลเพื่อให้เกิดความประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อีก

ร่วมแสดงความคิดเห็น