ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์ ปลูกพืชผักเดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน

b-2-116

ชนเผ่าหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บ้านโต้งหลวง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวพร้อมใจกันออกมาทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อการอนุรักษ์ ปลูกพืชผักเดินตามรอยพ่อของแผ่นดินในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น